Mik az egyházi esküvő feltételei?

A polgári szertartás hivatalos hangulatának tökéletes kiegészítése lehet a romantikusabb egyházi esküvő, de hogyan kell elképzelni egy templomi szertartást? Mik az egyházi esküvő feltételei, és mi a teendő, ha a pár eltérő vallású? Mutatjuk!

A házasulandó párok közül nem mindenki gyakorolja a vallást, esetleg eltérő vallásúak, ami számos kérdést vet fel az esküvő előtt. Ha Te is közéjük tartozol, akkor mindenképpen olvass tovább, hogy megismerhesd, hogyan is zajlik egy egyházi esküvő!

Az esküvő megszervezése sok tervezéssel és papírmunkával is jár, amit jobb időben elintézni. Ezek közé tartozik az egyházi szertartás megszervezése is. A következőkben ismertetni fogom a római katolikus és a református esketés menetét, különbségeit.

A legnagyobb különbség a két szertartás között, hogy a római katolikus hitvallás az egyházi esküvőt ismeri el, mint igazi házasságot. Ezzel szemben a református vallás a polgári esküvőt is elismeri, és a templomi szertartás során már a házastársakra kéri az áldást Istentől.

Mik az egyházi esküvő feltételei, ha Római katolikus szertartást szeretnétek?

Azonos vallású jegyespár esetén

Ha a menyasszony és a vőlegény is római katolikus vallású, akkor egyikük lakhelye szerinti plébániára kell bejelentkezniük legalább 3 hónappal az esküvő előtt. Ha azonban másik templomban szeretnének esküdni, erre is van lehetőség. Ekkor elbocsátó iratot kell kérniük a kerületi plébániától.

Különböző vallású jegyespár esetén

Római katolikus esketésre csak abban az esetben van lehetőség, ha legalább az egyik fél katolikus vallású. Ha a pár egyik tagja másik vallás híve, akkor a katolikus vallású személy nyilatkozatot ír alá, amelyben elköteleződik amellett, hogy a közös gyermeküket katolikus hitvallás szerint fogják nevelni.

Ha csak egyikük van megkeresztelve

Ha az egyik fél nincs megkeresztelve, akkor is van lehetőség katolikus esküvőre, püspöki engedéllyel, valamint ebben az esetben is megtörténik a gyermek nevelését illetően tett nyilatkozat aláírása.

Ha a jegyespár egyik tagja sem katolikus

Ha a jegyespár egyik tagja sem katolikus vallású, azonban mégis katolikus szertartás szerint kívánják megszentelni házasságukat, akkor végig kell járniuk az úgynevezett katekumenátust, ami egy évig tartó hitoktatást jelent, aminek a végén meg kell keresztelkedniük.

Ha nem voltak elsőáldozók

Ha a jegyesek nem voltak elsőáldozók, akkor a szorosabb értelemben vett jegyesoktatás előtt még vallási ismereteket kell szerezniük Jézus Krisztusról, az Oltáriszentségről, mivel az egyházjog kimondja, hogy az esküvő előtt köteles a jegyespár áldozni és gyónni.

Római katolikus jegyesoktatás

Ha a menyasszony és a vőlegény gyakorló hívők, akkor a jegyesoktatás egy rövidebb ideig tartó felkészülést jelent magára a házas életre. Ekkor a párt összeadó pap jobban megismerheti őket, felkészíti őket a keresztény szemléletű gyermeknevelésre, együttélésre, ismertei velük a szertartás menetét, a feltett kérdéseket.

Azonban ha a pár tagjai nem voltak elsőáldozók, akkor hosszabb ideig tart a tágabb értelemben vett jegyesoktatás. Ekkor a vallás mélyebb megismerésével kezdődik az oktatás, majd ezután térnek rá a szorosabb értelemben vett, már a házas életre fókuszáló jegyesoktatásra.

Hogyan zajlik a Római katolikus szertartás?

Egy átlagos római katolikus szertartás a következőképpen történik:

 1. Az eskető pap a vőlegény előtt vonul be. A vőlegény vonulhat egyedül, de például tanúja társaságában is. Utánuk vonul be a menyasszony, általában édesapja karján, de más, számára kedves személy oldalán is bevonulhat.
 2. A pap üdvözli az összegyűlt násznépet, híveket. A könyörgés után felolvas Isten és az Evangélium igéjéből.
 3. A jegyespár a pap és tanúik előtt szolgáltatják egymásnak a szentséget, hűséget fogadnak, majd válaszolnak a pap által feltett kérdésekre. A pár esküt mond egymásnak, majd a pap megáldja gyűrűiket.
 4. A gyűrűhúzás után következik az egyetemleges könyörgés, amikor a pap és a hívők is kérik Istent, hogy áldja meg a párt.
 5. A szertartás végén az eskető pap vezeti ki a házastársakat a templomból.

Milyen iratokra van szükség Római katolikus egyházi esküvőhöz?

 • Fél évnél nem régebbi keresztelőlevél
 • Személyi igazolvány
 • Előző házasság felbontását igazoló iratok (polgári és egyházi házasságkötés esetén is)
 • Özvegység esetén az elhunyt fél halotti anyakönyvi kivonata

Mik az egyházi esküvő feltételei, ha Református szertartást szeretnétek?

Azonos vallású jegyespár esetén

A református esküvő megtartásához legalább az egyik félnek reformátusnak kell lennie. A kiválasztott templomba 3-4 héttel az esküvő előtt ajánlott bejelentkezni.

Különböző vallású jegyespár esetén

Ha katolikus személy szeretne házasságot kötni reformátussal, akkor arra kétféle lehetőség van.

 • Amennyiben mindenképp református templomban szeretnének esküdni, akkor a pár katolikus tagjának a plébánoson keresztül engedélyt kell kérnie a megyepüspöktől, amiben megindokolja, miért nem lehet az esküvőt katolikus templomban tartani.
 • Másik lehetőség, hogy katolikus templomban református lelkész jelenlétével történik az esketés. Erre a katolikus, református és evangélikus egyházak megalkottak egy közös, úgynevezett ökumenikus szertartást.

Református jegyesoktatás

Református esküvő esetében is részt vesznek a párok jegyesoktatáson, melynek célja, hogy a lelkész jobban megismerje a házasulandó párt.

Hogyan zajlik a református szertartás?

 1. A lelkipásztor a templomajtóban fogadja a menyasszonyt és a vőlegényt, akiket ezután a bevezet a templomba.
 2. A pár az Úr asztala előtt foglal helyet, ahol a vőlegény a menyasszony jobb oldalán helyezkedik el.
 3. A lelkész bibliai idézetet olvas fel, énekelnek a hívőkkel, valamint igehirdetés is történik, ami a házas életet helyezi középpontba.
 4. A házasulandó felek kézfogásakor előbb a vőlegény, utána pedig a menyasszony mondja el az eskü szövegét, a lelkipásztor után ismételve.
 5. Ezután történik az intelem, ami után a jegyespár is összekulcsolja a kezét az imádsághoz. Elmondják a Mi Atyánk-ot, majd a lelkipásztor áldást kér a házastársak életére.

Milyen iratokra van szükség Református templomi esküvőhöz?

 • Házassági anyakönyvi kivonat
 • Személyi igazolvány

Mindannyian másmilyenek vagyunk, egyesek gyakorolják a vallást, mások nem, nem mindenki van megkeresztelve, és sokszor más vallású emberbe szeretünk bele. Élethelyzetünktől függően változik, hogy mennyi energiát kell befektetnünk abba, hogy templomi esküvőnk lehessen.

Kislányként sokan álmodunk arról, hogy majd a nagy napon a menyasszonyi ruha tökéletesen áll rajtunk, miközben végigvonulunk a templomban a padsorok között. Ezért a pillanatért a jegyespár mindkét felének érdemes elköteleződnie az egyházi esküvői szertartás mellett.

Forrás: Elkeltem.hu

Ajánlott cikkeink

5/5 - (1 vote)